loading
ข้อมูลองค์กร

ข้อมูลองค์กร

บริษัท ที.ทัศ จำกัด เป็นองค์กรที่ให้บริการเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ต่อเติม อาคารทุกประเภท อาคารใหญ่ วัด โรงแรม โกดัง ห้องเย็น และอื่นๆ โดยมีช่างและวิศวกรควบคุมงานผู้ชำนาญการและมีประสิทธิภาพสูงตามระดับสากล ทำงานกันเป็นระบบ ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้าง วัสดุการก่อสร้าง และเครื่องมือ ที่ทันสมัย จึงทำให้ทำงานเสร็จได้ทันตามเวลาที่กำหนด งานออกมาดี จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าท่านใช้บริการจากเรา ท่านจะมีความพึงพอใจ

ปัจจุบันทางบริษัทฯดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครบวงจรและออกแบบโครงสร้างต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคารโรงงานอุตสาหกรรม โกดัง อพาร์ทเม้น หอพักและงานรับเหมาก่อสร้างอื่นๆ ทีมงานที่มีคุณภาพของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเปี่ยม ด้วยประสบการณ์ในงานก่อสร้างมานานนับ10ปี มีนโยบายการทำงานที่มีประสิทธิภาพคุณภาพและมีความละเอียดในการทำงานทุกขั้นตอนผลงานของเราทุกชิ้นล้วนเกิดจากประสบการณ์ความชำนาญของช่างฝีมือ ที่ไม่เคยละเลยในรายละเอียดแม้ปริมาณงานจะ เพิ่มขึ้นจากความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้ จึงเป็นความภาคภูมิใจว่าลูกค้าปัจจุบันกว่า 80% คือลูกค้าที่ได้รับการบอกต่อซึ่ง บริษัท ที.ทัศ จำกัด ได้พัฒนาเทคนิคและวิธีการ รวมถึงระบบการจัดการ เพื่อให้ได้มาตรฐาน ของชิ้นงาน ทำให้ผลงานของบริษัทฯได้รับความพอใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก

ประวัติ

เกิดที่จังหวัดตราด เป็นคนตราดโดยกำเนิด

การทำงาน

อาจารย์สอน แผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคตราด 13 ปี
ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ทัศ จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิสเตอร์รูฟ จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.แมชชีน จำกัด

การศึกษา

ปวส.ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ

ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา วศ.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิศวกรโยธา ระดับสามัญวิศวกร

นายนรชัย ทัศวิล ประธานกรรมการ

ประวัติ

เป็นคนตราดโดยกำเนิด ปัจจุบันสมรสและมีบุตร 2 คน

การทำงาน

พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตราด 10 ปี
ปัจจุบัน ผู้จัดการสำนักงาน บริษัท ที.ทัศ จำกัด

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

นางพนารัตน์ ทัศวิล ผู้จัดการสำนักงาน

ประวัติ

เกิดที่จังหวัดตราด เป็นคนตราดโดยกำเนิด

การทำงาน

วิศกรโยธา ที่ Feness Soil and Testing Co.,Ltd (2ปี)

วิศกรโยธา/ออกแบบ ที่ Megatek Industrial Consultants (Thailand) Co.,Ltd (2ปี)

วิศกรโครงการ ที่ Pylon Public Co.,Ltd (5ปี)

ปัจจุบัน ผู้จัดการสนาม บริษัท ที.ทัศ จำกัด

การศึกษา

มัธยมศึกษา โรงเรียนตราษตระการคุณ

ปวส.ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ชลบุรี

ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิศวกรโยธา ระดับสามัญวิศวกร

นายธาดาพงศ์ ประถมวงษ์ ผู้จัดการสนาม

ประวัติ

เกิดที่จังหวัดตราด เป็นคนตราดโดยกำเนิด

การทำงาน

วิศกรโยธา ที่ บริษัท LEM Construction 1ปี 6เดือน

วิศกรโครงการ ที่ บริษัท เชียงใหม่ล้านนา พร๊อพเพอตี้ จำกัด 1ปี 7เดือน

ปัจจุบัน วิศวกรสนาม บริษัท ที.ทัศ จำกัด

การศึกษา

ประถมศึกษา โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนตราษตระการคุณ

ปวส.ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคตราด

ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรังสิต

วิศวกรโยธา ระดับภาคีวิศวกร

นายบุญรัตน์ ขำวงษ์ วิศวกรสนาม

ประวัติ

เกิดที่จังหวัดตราด เป็นคนตราดโดยกำเนิด

การทำงาน

ปัจจุบัน วิศวกรสนาม บริษัท ที.ทัศ จำกัด

การศึกษา

ปวช.ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคตราด

ปวส.ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคตราด

ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหานคร (เกียรตินิยมอันดับ 2)

วิศวกรโยธา ระดับภาคีวิศวกร

นายสทาวีร์ มุ่งกรองกลาง วิศวกรสนาม

ประวัติ

เกิดที่จังหวัดตราด เป็นคนตราดโดยกำเนิด

การทำงาน

ผู้ควบคุมงานที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.ที เอนจีเนียริ่ง (1ปี)

ผู้ควบคุมงานที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองมน ทองทวี (1ปี)

ปัจจุบัน วิศวกรสนาม บริษัท ที.ทัศ จำกัด

การศึกษา

ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านปากพีด

ปวส.ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคตราด

วิศวกรโยธา ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

นายณรงค์ศักดิ์ สัมมา วิศวกรสนาม

ประวัติ

เกิดที่จังหวัดตราด เป็นคนตราดโดยกำเนิด

การทำงาน

ผู้ช่วยวิศวกร ฝ่ายวิศวกรรมแหล่งน้ำ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด(COT) 1 ปี 1 เดือน
ปัจจุบัน วิศวกรสำนักงาน บริษัท ที.ทัศ จำกัด

การศึกษา

ประถมศึกษา โรงเรียนสุนันทาวิทยา

มัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมโยธา(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิศวกรโยธา ระดับภาคีวิศวกร

นางสาวสุภาพร นิตรมร วิศวกรสำนักงาน

ประวัติ

เกิดที่จังหวัดตราด เป็นคนตราดโดยกำเนิด

การทำงาน

ปัจจุบัน วิศวกรสำนักงาน บริษัท ที.ทัศ จำกัด

การศึกษา

ประถมศึกษา โรงเรียนสุนันทาวิทยา

มัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

ปวช.ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคตราด

ปวส.ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคตราด

ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรังสิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)

วิศวกรโยธา ระดับภาคีวิศวกร

นางสาวอรุณรุ่ง จำรัสศรี วิศวกรสำนักงาน

Partners